Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim?

Ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim?

Verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim komen slechts sporadisch voor. Dat heeft te maken met het feit dat niet snel wordt aangenomen dat het ziekteverzuim leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Bij deze onaanvaardbare gevolgen wordt vooral gedacht aan zeer kleine ondernemingen. Dat de kantonrechter het verzoek in casu afwijst nu de onderneming in kwestie behoort tot een beursgenoteerd concern, is dus niet verrassend. Maar de rechter is wel erg streng met de voorwaarden die worden gesteld aan het bewijs door de werkgever.