Eerste Kamer akkoord met invoering betaald ouderschapsverlof

Eerste Kamer akkoord met invoering betaald ouderschapsverlof

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten wijzigt ter implementatie van Europese afspraken om evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers beter te regelen, middels maatregelen op het gebied van verlof voor zorgtaken en flexibel werken.