Verwijtbaarheid slachtoffer van belang voor de hoogte van een Arboboete?

Verwijtbaarheid slachtoffer van belang voor de hoogte van een Arboboete?

Kan een bestuurlijke boete gematigd worden wanneer een slachtoffer zelf verwijtbaar heeft gehandeld? Was er naast het verwijtbaar handelen wel of geen sprake van een veilige werkwijze? In de rechtspraak komt het niet vaak voor dat de verwijtbaarheid van het slachtoffer leidt tot een matiging van de bestuurlijke boete in het kader van de evenredigheid.