Boekenrecensent ten onrechte ontslagen na te amicale berichten aan schrijfsters: billijke vergoeding à 370.000 euro

Boekenrecensent ten onrechte ontslagen na te amicale berichten aan schrijfsters: billijke vergoeding à 370.000 euro

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst van een recensent met de Volkskrant ten onrechte ontbonden. Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep beslist. Het dienstverband wordt niet hersteld, maar de man krijgt een billijke vergoeding van 370.000 euro bruto, naast de transitievergoeding die hem reeds was toegekend.
Het hof oordeelt dat is komen vast te staan dat de redacteur meerdere vrouwelijke auteurs berichten heeft gestuurd die op zichzelf over werkgerelateerde onderwerpen gingen, maar te gemeenzaam van toon waren—en soms 's nachts werden verzonden. Het is begrijpelijk dat de auteurs daarvan last hebben gehad, vanwege hun afhankelijkheid als schrijver van het oordeel van een recensent. De redacteur valt aan te rekenen dat hij zich onvoldoende bewust is geweest van de impact die zijn gedrag had. Van misbruik van machtspositie, laat staan stelselmatig, is volgens het hof echter geen sprake.