Massage op werkvloer resulteert in happy end

Massage op werkvloer resulteert in happy end

De kantonrechter oordeelt dat het naakt zonnen op het scheepsdek en het zich door bemanningsleden laten masseren, ongeacht of dit tegen betaling is en/of op vrijwillige basis plaatsvindt, onwenselijk gedrag van een kapitein is. Dergelijk gedrag tast de gezagsverhouding aan van werknemer als hoogste in rang aan boord. Gebleken is dat werknemer dergelijk gedrag al langere tijd vertoonde, maar dat werkgever hem daar niet eerder op heeft aangesproken. Nu de werknemer heeft toegezegd te zullen stoppen met het onwenselijke gedrag en bovendien niet is gebleken van seksuele grensoverschrijding, is naar oordeel van de kantonrechter geen sprake van een rechtsgeldig ontslag.