Per stafdienst een eigen OR instellen?

Per stafdienst een eigen OR instellen?

De Belastingdienst heeft 30.000 medewerkers en is een organisatieonderdeel van het ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de organisatiewijziging is de medezeggenschapsstructuur van de Belastingdienst opnieuw vormgegeven, waarbij 9 (nieuwe) ondernemingsraden zijn ingericht. Voor de stafdiensten, waarbinnen ongeveer 3.000 medewerkers werkzaam zijn, is één gezamenlijke ondernemingsraad ingesteld. De ondernemingsraad verzet zicht daartegen, maar wordt zowel in eerste instantie als in hoger beroep in het ongelijk gesteld.