Weigeren mondkapje: beŽindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

Weigeren mondkapje: beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

Een werkgever heeft de bevoegdheid om redelijke voorschriften te geven over het verrichten van de arbeid en ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Een werknemer is verplicht zich daaraan te houden. Volgens de kantonrechter mag een werkgever de verplichting opleggen om tijdens de werkzaamheden een mondkapje te dragen. Relevant daarbij is het bestaan van richtlijnen (in casu van Schiphol en het RIVM) die een mondkapje verplicht stellenóen het feit dat in deze werkomgeving standaard (meer dan gemiddeld) strikte regels en protocollen gelden.