Werknemer mocht functioneringsgesprek zonder voorafgaande toestemming opnemen

Werknemer mocht functioneringsgesprek zonder voorafgaande toestemming opnemen

Deze ontslagzaak draait om een geschil over de rechtmatigheid van het opnemen van een functioneringsgesprek door werknemer. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar vindt het handelen niet ernstig verwijtbaar. Werknemers zijn gerechtigd gesprekken met werkgevers zonder voorafgaande toestemming op te nemen, mits desgevraagd bevestigd wordt dat het gesprek opgenomen wordt, aldus de kantonrechter.