Instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij uitvoeringsovereenkomst pensioen?

Instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij uitvoeringsovereenkomst pensioen?

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, of uitvoeringsovereenkomst die van invloed is op de pensioenovereenkomst. Nu bij pensioen sprake is van een driehoeksrelatie (werkgever–werknemer–pensioenuitvoerder), is niet altijd even duidelijk wie wat wanneer mag wijzigen en welke rol daarbij aan de ondernemingsraad toekomt. Illustratief is deze uitspraak van een kantonrechter, waarin moest worden beoordeeld of een pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst eenzijdig mocht opzeggen, zonder dat de ondernemingsraad daarvoor om instemming was verzocht. Kern van het geschil was de vraag of sprake is van een besluit van, dan wel toerekenbaar aan de ondernemer.