Verdwenen pakketten leiden ontslag chauffeur in

Verdwenen pakketten leiden ontslag chauffeur in

Deze zaak gaat over een pakketbezorger. Werknemer was bij werkgever werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. Klanten dienden klachten in over niet ontvangen pakketten op de route van werknemer. Opdrachtgever besloot een onderzoek in te stellen en vervolgens om hem niet meer op te roepen en dus ook geen vergoeding meer te betalen.
Werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet en een veroordeling tot betaling van salaris (primair) en een veroordeling tot betaling van een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en vakantiegeld (subsidiair). De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een voorovereenkomst.