Ontslagname of ziekmelding?

Ontslagname of ziekmelding?

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd om medische redenen, claimde later dat hij zich slechts ziek had gemeld. Dat werd niet geloofd, maar de rechter wilde wel nader onderzoeken of later niet alsnog een ziekmelding is gedaan, omdat de werkgever, die eigenrisicodrager is voor de betaling van Ziektewetuitkeringen, dan die Ziektewetuitkering mogelijk zou moeten betalen.