Geen zelfreflectie: verstoorde arbeidsrelatie

Geen zelfreflectie: verstoorde arbeidsrelatie

Werknemer is een aantal keer overgeplaatst naar een andere afdeling of team. De aanleidingen daarvoor waren steevast samenwerkingsproblemen met leidinggevenden of collega's. Na de zoveelste mislukte overplaatsing volgt een onsuccesvol mediationtraject. De werknemer meent dat niet hijzelf, maar zijn collega's en leidinggevenden het probleem zijn en slaat een aanbod voor coaching af. Ook het hof komt tot het oordeel dat de ontbinding in stand blijft en dat er geen billijke vergoeding kan worden toegekend.