Informatie- en zorgplicht ook tegenover deelnemer aan collectieve pensioenregeling

Informatie- en zorgplicht ook tegenover deelnemer aan collectieve pensioenregeling

Een consument heeft bij KiFiD met succes geklaagd over zijn collectieve pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling. De klacht van de consument is dat tijdens de looptijd van de pensioenregeling de premie voor het nabestaandenpensioen onevenredig is gestegen. Hierdoor bleef er te weinig kapitaal over voor de aankoop van het ouderdomspensioen. De Geschillencommissie van KiFiD oordeelt dat de verzekeraar is tekortgeschoten in zijn informatieplicht en de pensioenadviseur in zijn zorgplicht tegenover de werkgever voor wie zij de pensioenregeling uitvoeren en daarover adviseren.