Vakantie-uren tellen mee bij het vaststellen van overwerkuren

Vakantie-uren tellen mee bij het vaststellen van overwerkuren

Een werknemer bouwde overuren op en kon aanspraak maken op een overurentoeslag, indien hij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd zou overschrijden. Bij de vaststelling of die drempel is overschreden, moet de werkgever zowel rekening houden met daadwerkelijk gewerkte uren als met de uren waarin de werknemer vakantie heeft opgenomen.