Controle zakelijk e-mailverkeer van fraude verdachte werknemer onrechtmatig

Controle zakelijk e-mailverkeer van fraude verdachte werknemer onrechtmatig

Eind 2018 komen bij een werkgever signalen binnen dat een werknemer vermoedelijk betrokken is bij strafbare feiten. Pas in april 2021 start de werkgever een onderzoek, dat onder andere bestaat uit monitoring van zakelijke e-mails van de werknemer. Uit dit onderzoek blijkt dat werknemer onder werktijd nevenactiviteiten verricht en dat hij hypotheekfraude heeft gepleegd. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Werknemer stelt echter (met succes) dat werkgever gelet op het Barbulescu-arrest van het EHRM zijn e-mail niet had mogen meelezen.