Billijke vergoeding van 140.000 euro wegens ernstig verwijtbaar handelen

Billijke vergoeding van 140.000 euro wegens ernstig verwijtbaar handelen

Nu beide partijen in deze zaak ontbinding van de arbeidsovereenkomst wensen, wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek toe. Een billijke vergoeding kan worden toegekend als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Daarvan is sprake. Werkgeefster heeft tot tweemaal toe een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend, terwijl werkneemster op dat moment arbeidsongeschikt was. De omstandigheid dat werkgeefster werkneemster rechtstreeks, buiten de betrokken gemachtigden om, heeft benaderd om haar alsnog te bewegen tot het treffen van een regeling, is laakbaar. En werkgeefster heeft de situatie zelfs nog verder laten escaleren, wat zij afdoet als 'schoonheidsfoutjes'. Dit leidt tot toekenning van een billijke vergoeding van bijna 140.000 euro bruto, waarvan 40.000 euro immateriële schadevergoeding.