Geen recht op bonus en onkostenvergoeding tijdens ziekte

Geen recht op bonus en onkostenvergoeding tijdens ziekte

De Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een werknemer geen recht heeft op doorbetaling van een sales bonus en een onkostenvergoeding tijdens diens ziekte, omdat het doorbetaald loon hoger is dan het wettelijk minimum en uit de cao-definitie volgt dat deze bestanddelen geen onderdeel uitmaken van het loon tijdens ziekte.