Bagatelzaak: altijd weer smullen

Bagatelzaak: altijd weer smullen

Een klassiek bagatelontslag: een supermarktmedewerker werd na een dienstverband van meer dan 20 jaar op staande voet ontslagen wegens het meenemen van een doosje tompouces. Zij betaalde daar niet voor, omdat deze zouden worden weggegooid. In casu was een ontslag op staande voet een veel te zware maatregel.