CAO-ontslagcommissie wl bevoegd

CAO-ontslagcommissie wél bevoegd

De kantonrechter oordeelde in deze zaak in eerste instantie dat de cao-ontslagcommissie in de in casu geldende cao niet bevoegd was toestemming te verlenen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer. Reden: de werknemer was niet gebonden aan de cao. In hoger beroep blijkt volgens het hof evenwel uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wet duidelijk de bedoeling dat de gebondenheid van de werkgever aan de cao bepalend is voor de bevoegdheid van een cao-ontslagcommissie. De gebondenheid van de werknemer is dus niet relevant.