Werkgever mocht opleiding werknemer beŽindigen

Werkgever mocht opleiding werknemer beëindigen

Na een promotie volgde een werknemer een opleiding. Werkgever plaatste de werknemer echter terug in zijn oude functie en beëindigde het opleidingstraject. In de arbeidsovereenkomst staat de nieuwe functie vermeld ó maar niet dat dit is gekoppeld aan een opleidingstraject. Dit mocht dientengevolge beëindigd worden. Terugplaatsen in de voormalige functie mocht werkgever evenwel niet: omdat schriftelijk is toegezegd dat het loon wordt verhoogd, moet dit worden nagekomen.