Gedetacheerde zzp'er vrij om werkzaamheden te verrichten bij klant

Gedetacheerde zzp'er vrij om werkzaamheden te verrichten bij klant

Voor ondernemers die zzp'ers ter beschikking stellen aan derden is het van belang de overeenkomsten terzake te controleren: staat er namelijk een relatiebeding in dat de zzp'er belemmert na de uitzending werkzaamheden te gaan verrichten voor de klant aan wie de zzp'er ter beschikking wordt gesteld, dan is dat beding misschien nietig. Wel kan de ondernemer zijn toevlucht nemen tot het maken van een afspraak met de inlener dat die een redelijke vergoeding zal betalen voor de kosten van werving, indien die in de toekomst rechtstreeks wil contracteren met de zzp'er.