Beleidsvrijheid werkgever bij verval functie en beoordeling geschiktheid kandidaat bij reorganisatie

Beleidsvrijheid werkgever bij verval functie en beoordeling geschiktheid kandidaat bij reorganisatie

De kantonrechter Den Haag verduidelijkt in deze zaak hoe een werkgever dient te handelen bij een reorganisatie o.a. bij verval van functie, uitwisselbaarheid van functies, de reikwijdte van de herplaatsingsverplichting en inrichting van een selectieprocedure. Daarbij schetst de rechter duidelijk dat de werkgever beleidsvrijheid heeft bij de keuze of een functie komt te vervallen en de beoordeling van geschiktheid van een kandidaat.
Werkgever heeft ook een grote mate van beleidsvrijheid bij de keuze welke kandidaat op een nieuwe functie te herplaatsen. Uitzondering daarbij is als oude taken terugkomen in de nieuwe functie. In dat geval moeten de geschikt bevonden kandidaten op basis van het omgekeerd afspiegelingsbeginsel worden herplaatst.