Gemeente ontsloeg ambtenaar terecht, maar schond daarbij wel de onschuldpresumptie

Gemeente ontsloeg ambtenaar terecht, maar schond daarbij wel de onschuldpresumptie

Bij het ontslag van de gemeenteambtenaar in de onderhavige zaak werd de onschuldpresumptie geschonden; de gemeente had in haar motivatie bij het ontslag niet vooruit mogen lopen op de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek. Desondanks blijft het ontslag overeind.