Bedrijfsverhuizing, concurrentiebeding & geografische reikwijdte

Bedrijfsverhuizing, concurrentiebeding & geografische reikwijdte

Gelet op de omstandigheden van het geval komt het gerechtshof in deze zaak tot het oordeel dat de onduidelijkheid over het toepassingsgebied van het concurrentiebeding na een bedrijfsverhuizing voor rekening en risico van werkgever komt. Dat betekent dat werknemer niet gehouden kan worden aan de verwijzing naar een andere stad en het de werknemer niet verboden kan worden om bij een concurrent in dienst te treden.