Succesvol beroep van werkgever op schending klachtplicht door werknemers

Succesvol beroep van werkgever op schending klachtplicht door werknemers

Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan over de klachtplicht binnen het arbeidsrecht, naar aanleiding van een vordering tot nabetaling van overuren door een viertal (oud-)werknemers in de horeca. Daarbij werd geoordeeld dat de betreffende werknemers hun klachtplicht hadden geschonden. Dit is opvallend, omdat in de literatuur en rechtspraak geen eenduidigheid bestaat over de vraag of de klachtplicht van toepassing is op loonvorderingen.