CRvB: de redelijke termijn voor behandeling in drie instanties

CRvB: de redelijke termijn voor behandeling in drie instanties

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat een appellant recht had op immateriŽle schadevergoeding, omdat de redelijke termijn was overschreden en er geen aanknopingspunten waren die de overschrijding van de redelijke termijn rechtvaardigen. Wanneer wordt de redelijke termijn overschreden? Onder welke voorwaarden is de overheid een schadevergoeding verschuldigd?