Geen baanbrekend arrest Hoge Raad inzake grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidssituaties

Geen baanbrekend arrest Hoge Raad inzake grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidssituaties

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat geen ruimte bestaat voor de vuistregel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie reeds in beginsel ernstig verwijtbaar handelen oplevert. Daarmee wijkt de Hoge Raad af van de conclusie van de A-G Wesseling in deze zaak. Hoewel dus de verwachting bestond dat de Hoge Raad een nieuw tijdperk zou inluiden door arbeidsrechtelijk hard af te rekenen met seksuele intimidatie in afhankelijkheidssituaties, is dit niet gebeurd.