Wanneer is een proeftijd nietig?

Wanneer is een proeftijd nietig?

Uit de rechtspraak blijkt dat het aangaan van een proeftijd achteraf nogal eens tot discussie leidt. In de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden, die per augustus 2022 ingaat, wordt ten aanzien van de proeftijd één en ander gewijzigd. Werkgevers moeten werknemers uitgebreider informeren over de voorwaarden die aan een proeftijd verbonden zijn — anders is de proeftijd (mogelijk) nietig.