Verzwegen arbeidsverleden leidt tot ontslag op staande voet

Verzwegen arbeidsverleden leidt tot ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster terecht is ontslagen. Mede gelet op de wijze waarop het eerdere dienstverband is geëindigd (wegens een verstoorde arbeidsrelatie), is de kantonrechter van oordeel dat werkneemster dit had moeten melden. Het achterwege laten daarvan levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet. Werkneemster is een forse gefixeerde schadevergoeding verschuldigd.