Re-integratieverplichtingen onvoldoende nagekomen; mantelzorg geen excuus

Re-integratieverplichtingen onvoldoende nagekomen; mantelzorg geen excuus

De rechter oordeelt dat de werkgever voldoende heeft onderbouwd dat werknemer zonder deugdelijke grond geen gehoor heeft gegeven aan de herhaalde verzoeken van de werkgever om zijn re-integratieverplichtingen na te komen. Meerdere malen heeft de werkgever de werknemer telefonisch en schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek over de re-integratie en er is een loonopschorting en een loonstop toegepast. Bovendien onderschrijft het deskundigenoordeel van het UWV het feit dat de inspanningen van werknemer onvoldoende waren. De rechter vindt het feit dat werknemer mantelzorger is voor zijn moeder bewonderenswaardig, maar geen reden om passende arbeid te weigeren.