Onbedoelde neveneffecten van de Wet Toekomst Pensioenen voor de HR-praktijk

Onbedoelde neveneffecten van de Wet Toekomst Pensioenen voor de HR-praktijk

De Wet Toekomst Pensioenen is in de maak. De 'uitkeringsovereenkomst' bestaat straks niet meer, want voor iedere werknemer geldt straks een premieovereenkomst. Vertrekpunt daarbij is een leeftijdsonafhankelijke gelijkblijvende premie. Voor werknemers die deelnemen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, verandert veel.