Ernstig verwijtbaar handelen van de zijde van werknemer

Ernstig verwijtbaar handelen van de zijde van werknemer

In deze beschikking van de Hoge Raad gaat het om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door haar re-integratieverplichtingen niet na te komen (ontbinding op de e-grond). In de zaak komt onder andere aan de orde hoe de rechter moet beoordelen of sprake is van (al dan niet ernstig) verwijtbaar gedrag dat bestaat uit de weigering om opgedragen re-integratiewerkzaamheden te verrichten - en welke betekenis in dat verband toekomt aan het oordeel van de behandelend specialist van de werknemer als dat afwijkt van het oordeel van de bedrijfsarts.