Extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenseren

Extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenseren

Een echtpaar dient extra bijstand van de gemeente te krijgen, ter compensatie van het niet ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. De man ontvangt een uitkering op grond van de WIA. Deze uitkering is lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente. Door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer zij alleen bijstand zouden krijgen. Hun netto-inkomen komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente moet het verschil compenseren.