Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten

Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten

Ondanks verwijten wegens het niet meewerken aan de re-integratie, mocht een werkgever die eigenrisicodrager was de betaling van de Ziektewetuitkering aan een ex-werknemer niet stopzetten, omdat de werkgever daarvoor niet eerst toestemming van het UWV had gekregen.