Gerechtshof discrimineert raadsheer niet door hem op 73-jarige leeftijd ontslag te verlenen

Gerechtshof discrimineert raadsheer niet door hem op 73-jarige leeftijd ontslag te verlenen

De rechter in deze zaak werkte vanaf 1977 bij de rechterlijke macht: eerst als kantonrechter, later als raadsheer en raadsheer-plaatsvervanger. Hij werd in 2019 eervol ontslagen, aangezien hij 70 werd. Dat was op dat moment de wettelijke ontslagleeftijd voor rechters. In 2020 werd die grens verlegd naar 73 jaar vanwege de achterstanden binnen de rechtspraak en de magistraat trad opnieuw in dienst. Helaas zal hij per 1 december 2022 opnieuw eervol ontslagen worden.