Overwerk verdisconteren in het salaris?

Overwerk verdisconteren in het salaris?

In de praktijk zien we diverse varianten op contractuele uitsluiting van overwerkvergoedingen. Het staat werkgevers op zich vrij om af te spreken dat beloning voor een zekere mate van overschrijding van de contractueel bedongen gemiddelde arbeidstijd per week is inbegrepen in het loon — maar niet dat structureel meer dan 10 procent van het overeengekomen aantal uren gewerkt moet worden zonder dat daar een contraprestatie tegenover staat.