Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht door werknemers

Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht door werknemers

Uit dit onderzoek blijkt dat 35 procent van de ondervraagde werknemers de afgelopen 5 jaar een arbeidsconflict of probleem heeft ervaren. Werknemers met een tijdelijk of flexcontract krijgen vaker te maken met arbeidsrechtelijke conflicten, dan werkenden met een vast contract en zzp'ers. Ook is er samenhang tussen het aantal arbeidsrechtelijke conflicten en het (niet) hebben van kennis van de eigen arbeidsrechten: de groep die het vaakst conflicten meemaakt heeft de minste kennis.
Rechten hebben is één; het recht aan je zijde vinden vers twee. Om de effectuering van arbeidsrechten te verbeteren zou de informatievoorziening, de toegang tot professionele ondersteuning en de toegang tot laagdrempelige (en goedkopere) geschilbeslechting geadresseerd moeten worden. Besluitvorming tot oprichting van een arbeidscommissie en alternatieven om de toegang voor het arbeidsrecht te verbeteren wordt op dit moment voorbereid.