Verrekening in eigenlijke, algemene en processuele zin

Verrekening in eigenlijke, algemene en processuele zin

Werknemer was bestuurder van een aantal oorspronkelijk aan werkgever gelieerde vennootschappen. De arbeidsovereenkomst is geŽindigd met een vaststellingsovereenkomst. De werknemer vordert dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van vergoedingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
In cassatie komt de werknemer onder meer op tegen het expliciete oordeel van het hof dat de omstandigheid dat de werknemer en zijn vennootschap verschillende juridische entiteiten zijn, niet aan verrekening in de weg staat. Immers: voor verrekening is wederkerigheid vereist (artikel 6:127 lid 2 BW), wat inhoudt dat de betrokken partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. In een interessante conclusie constateerde de procureur-generaal bij de Hoge Raad dat het begrip 'verrekening' in verschillende betekenissen pleegt te worden gebruikt.