Welke ontslagregeling is passend bij ontslag van gemeenteambtenaar wegens verstoorde arbeidsrelatie?

Welke ontslagregeling is passend bij ontslag van gemeenteambtenaar wegens verstoorde arbeidsrelatie?

In deze bijdrage wordt toegelicht welke (zeven) varianten qua ontslagvergoeding en werkloosheidsuitkeringen denkbaar zijn na ontslag van gemeenteambtenaren op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.