Aansprakelijkheid van werkneemster van een gelieerde vennootschap

Aansprakelijkheid van werkneemster van een gelieerde vennootschap

Deze zaak draait om een werkneemster die aansprakelijk is gesteld voor schade toegebracht aan een bedrijf dat is gelieerd aan haar werkgever. De Hoge Raad oordeelt dat de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van artikel 7:661 lid 1 BW ook geldt in de rechtsverhouding tussen een werknemer en vennootschappen bij welke deze niet in dienst is, maar die wel gelieerd zijn aan zijn werkgever en voor welke hij bovendien af en toe werkzaamheden verricht.