Het studiekostenbeding na invoering van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden

Het studiekostenbeding na invoering van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden

De op 1 augustus 2022 in werking getreden Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft een hoop stof doen opwaaien over een (rechtsgeldig) studiekostenbeding. Een studiekostenbeding bij verplichte scholing is namelijk niet meer toegestaan. Onduidelijk is echter wat wel en wat niet als verplichte scholing kan worden aangemerkt. De Rechtbank Midden-Nederland geeft een eerste aanknopingspunt.