De zorgplicht van de werkgever jegens niet goed Nederlands sprekende werknemers

De zorgplicht van de werkgever jegens niet goed Nederlands sprekende werknemers

Wat kan worden verwacht van een werkgever ten opzichte van werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Deze uitspraak laat zien dat diverse (extra) acties moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat anderstalige werknemers veiligheidsinstructies kennen en begrijpen.