Indruisregel toegepast: bewijs verkregen in strijd met artikel 8 EVRM is ontoelaatbaar

Indruisregel toegepast: bewijs verkregen in strijd met artikel 8 EVRM is ontoelaatbaar

Het over een periode van meer dan drie jaar opvragen van bankafschriften zonder medeweten van betrokkene druist zozeer in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat deze niet mogen worden gebruikt in het kader van een terugvorderingsbesluit.