Solliciteren onder werktijd: ontslag op staande voet