Jurisprudentie seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

Jurisprudentie seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

Het is misschien te vroeg om van een echte trendbreuk te spreken, maar opmerkelijk is wel dat de kantonrechter de lat een paar jaar geleden vaak erg hoog legde om schorsing of ontslag op staande voet te billijken van werknemers die seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden getoond ten opzichte van collega's. Zie bijvoorbeeld deze zaak van een leidinggevende bij een bank uit 2015/2016, die zijn ontslag op staande voet ongedaan wist te maken. Zijn misdragingen jegens vrouwelijke én mannelijke collega's tijdens kroegbezoek waren volgens de kantonrechter weliswaar ongepast, maar niet als seksuele intimidatie te beschouwen. Anno 2022 lijken rechters daar toch anders over te denken.