Verhouding tussen advocaat-partners in coŲperatie: lidmaatschap en aansluitingsovereenkomst

Verhouding tussen advocaat-partners in coŲperatie: lidmaatschap en aansluitingsovereenkomst

Een fiscalist die in 2018 partner werd bij Houthoff, werd twee jaar later de wacht aangezegd omdat hij slecht functioneerde. Daardoor was de samenwerking volgens Houthoff onherstelbaar ontwricht. Het kantoor begon een arbitrageprocedure om de beŽindiging te beklinken. Scheidsgerecht NAI kwam tot de conclusie dat de belastingadviseur 'stelselmatig had geweigerd inhoudelijk verantwoording af te leggen en met Houthoff de discussie aan te gaan over zijn wijze van praktijkuitoefening'. In de onderhavige, reguliere civiele procedure probeerde de fiscalist de beŽindiging alsnog aan te vechten.