Compensatie voor schade door beroepsziekten: een nieuwe regel

Compensatie voor schade door beroepsziekten: een nieuwe regel

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten, die per 1 januari 2023 in werking is getreden, biedt uitkomst aan werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling op het werk aan gevaarlijke stoffen en (beweerdelijke) gezondheidsschade hebben opgelopen. Niet zelden vangen slachtoffers van beroepsziekten bot doordat zij aanlopen tegen complexe en zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het bewijs van causaal verband tussen werk en ziekte is immers uiterst moeilijk te leveren. De regeling kent voor werkenden minder zware bewijseisen en kan een oplossing bieden ter compensatie van de schade.