Strijd met goede trouw bij afbreken onderhandeling arbeidsovereenkomst

Strijd met goede trouw bij afbreken onderhandeling arbeidsovereenkomst

De kantonrechter overweegt dat werkgever niet genoeg rekening heeft gehouden met het gerechtvaardigde belang van de werknemer bij een vast contract. Werkgever heeft vanaf de indiensttreding van de werknemer benadrukt dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou krijgen. Werkgever wordt verplicht het positieve contractsbelang van werknemer te compenseren.