Omlaagtrekken broek van collega: dat mag dus óók al niet meer

Omlaagtrekken broek van collega: dat mag dus óók al niet meer

De dringende reden voor het ontslag is in casu het 'voor de grap' en plein publique naar beneden trekken van de broek van een collega. Werknemer stelt dat er op zijn werk sprake zou zijn van een specifieke cultuur met eigen normen en waarden. Dit houdt volgens hem in dat er wellicht ruwere grappen kunnen worden gemaakt dan elders. De kantonrechter stelt vast dat ieder bewijs voor een dergelijke 'eigen norm' ontbreekt.