Billijke vergoeding vanwege psycho-sociaal onveilige werkomgeving

Billijke vergoeding vanwege psycho-sociaal onveilige werkomgeving

De arbeidsovereenkomst met de werkneemster in deze zaak wordt door de kantonrechter ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever moet een billijke vergoeding aftikken, vanwege het feit dat werkneemster arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van ernstig verwijtbaar verbaal en psychisch geweld van de werkgever.